אבחון פסיכודידקטי בתיכון

 

מהו אבחון פסיכודידקטי?

אבחון פסיכודידקטי הוא אבחון הבוחן את מקורם של קשיים בתחום הלמידה, ואת הקשר שלהם למצב הפסיכולוגי של התלמיד. בהתאם לכך, האבחון הפסיכודידקטי משלב שני סוגי אבחון שונים:

1. אבחון דידקטי שתפקידו לאתר ולסווג לקויות למידה אצל הנבדק.
2. אבחון פסיכולוגי שתפקידו להעריך את היכולות הקוגניטיביות לצד הקשיים, ולאתר את הקשיים הרגשיים אצל הנבדק.
 
מסיבה זו, נקרא האבחון גם בשם 'אבחון משולב‏'. מטרת האבחון היא להעריך את תפקודי הלמידה ואת התפקודים השכליים – הקוגניטיביים, הפועלים בבסיס הלמידה, תוך התייחסות ליכולות ולקשיים בתחום האישיותי, הרגשי, ההתנהגותי והחברתי. כלומר, האבחון הפסיכודידקטי משלב בדיקת תפקודם של היבטים שונים משני התחומים - התחום הדידקטי והתחום הפסיכולוגי ואת הקשרים ביניהם.
 

מה בודק האבחון הפסיכודידקטי?

אבחון דידקטי
באבחון זה נבדקים תפקודי השפה והלמידה, מנגנוני הלמידה, תפקוד גרפו-מוטורי, תפקודי זיכרון וכן מוערכים תפקודי קשב, פונקציות ניהוליות ויכולות חשיבה. וכן נבדקת האפשרות ללקות למידה כלשהי. במידת הצורך, יופקו מהאבחון המלצות להתאמות בלמידה, להמשך טיפול, וכן תכנית לאסטרטגיות ליעול הלמידה.
 
אבחון פסיכולוגי
אבחון פסיכולוגי כולל הערכה של התחום הקוגניטיבי (שכלי) והתחום הרגשי. בתחום הקוגניטיבי מתבצעת הערכה של האינטליגנציה. בתחום הרגשי מתבצעת הערכה של הקשיים, היכולות החברתיות, הכוחות, התפיסה העצמית, תפיסת המציאות ועוד.
 
המלצות האבחון הפסיכולוגי יתייחסו לסוג הטיפול המתאים, המסגרות החינוכיות המתאימות ועוד. מטרת ההערכה הפסיכולוגית בתוך האבחון הפסיכודידקטי הינה להרחיב את ההבנה לגבי היבטים מרכזיים בתפקוד האקדמי (החלק הקוגניטיבי והחלק הרגשי), שבלעדיהם התמונה המתקבלת הינה חלקית.
 
הערכת האינטליגנציה הינה נדבך מרכזי בהערכת הקשיים האקדמיים האפשריים, והיא מהווה תנאי הכרחי לקביעת לקות למידה. הערכת האינטליגנציה מספקת מידע בנוגע לנקודות החוזק והחולשה של הפונה. ניתן להעריך את הפוטנציאל השכלי, ולבחון כיצד הקשיים הדידקטיים קשורים להיבטים קוגניטיביים וכיצד הקשיים הקוגניטיביים גורמים לקשיים דידקטיים.
 
באופן דומה, חשוב להבין את ההיבטים הרגשיים הנלווים לקשיים בתחום הלמידה, שכן פעמים רבות מקור הקשיים הלימודיים הינו רגשי. בנוסף, לקשיים הלימודיים יש השלכות על התחום הרגשי ויש לבחון זאת.
 

למי נועד אבחון פסיכודידקטי בתיכון?

האבחון נועד לתלמידים מכיתות ז-י"ב המגלים קשיים בלמידה.
 

מתי יש לפנות לאבחון פסיכודידקטי בתיכון?

ההפניה לאבחון פסיכודידקטי נעשית במקרים בהם התלמיד נתקל בקשיים שונים ונרחבים, או במידה שהכשלים בלמידה חמורים במיוחד. תהליך האבחון נערך כדי לאמת או לשלול את החשד למקור הקשיים.
 
סיבות אפשריות לפניה לאבחון פסיכו דידקטי:
<  במידה ומעורבים גורמים רגשיים בולטים בקשיים של התלמיד, יש מקום לערוך הערכה פסיכודידקטית, משום שזו מתייחסת גם לתחום הרגשי.
 
<  במידה וקיימת שאלה לגבי יכולת ההבנה או האינטליגנציה של הילד, מומלץ לערוך הערכה פסיכודידקטית, משום שבהערכה זו נבדקת האינטליגנציה.

<
  במידה וקיימת שאלה לגבי המסגרת החינוכית המומלצת, ניתן להיעזר באבחון פסיכודידקטי בכדי לענות על כך.

<
  במידה ולתלמיד לקויות למידה קשות, ויש צורך להתאים בצורה משמעותית התאמות בחינה ברמה גבוהה (למשל, כשיש צורך לשינוי מהות המבחן או לבצע מבחן בעל-פה), יש לערוך אבחון פסיכודידקטי.
 

מי מבצע את האבחון הפסיכודידקטי?

האבחון נעשה ע"י 2 אנשי מקצוע מורשים:
<  פסיכולוג/ית חינוכי מומחה/ית שעבר/ה הכשרה להעברת אבחונים.
<  מאבחנת דידקטית שעברה הכשרה של כמה שנים באבחון לקויות למידה.
 
כל אחד מאנשי מקצוע אלו, עורך את המבחנים מתחומו. עיבוד התוצאות והסקת המסקנות נעשים תוך שיתוף פעולה.
 

כיצד הגיע התלמיד לתיכון, מבלי שהתגלה הצורך באבחון מוקדם יותר?

ראוי להדגיש כי קשייהם של מקצת התלמידים אינם מתגלים, אלא בהגיעם לתיכון. תלמידים שהצליחו להתמודד עם הלמידה בבית ספר יסודי עלולים להיתקל בקשיים עם עליית המורכבות של הדרישות הלימודיות, בעקבות עלייה ברמת הקושי ובגלל הצורך להסתמך על ידע קודם.

לאבחון מוקדם יש חשיבות מכרעת בכל הקשור לסיכויי ההתמודדות של התלמיד.
תלמיד שמאובחן בשלב מוקדם יקבל מיומנויות ודרכים חלופיות המתאימות לו. בדרך זו יימנע ממנו, במידה רבה, תסכול של כישלון ופגיעה בדימוי העצמי.
 
בנוסף, נותן האבחון אפשרות לבניית דימוי עצמי חיובי, בכך שהתלמיד יוכל להכיר ביכולותיו, ולהיעזר בהם ללמידה יעילה יותר.
 

מה מטרתו של האבחון הפסיכודידקטי בתיכון?

<  האבחון ממפה קשיים, כישורים וסגנונות למידה, ומציע דרכי טיפול שמטרתם לעודד ולפתח את יכולותיו של התלמיד. תוצאות האבחון הם מעין "מפת כישורים ודרכי למידה" של התלמיד.
 
<  האבחון מספק הסבר לקשיים ברכישה ובשימוש במיומנויות הבסיסיים של הלמידה, תוך שהוא מצביע על מנגנונים קוגניטיביים פגועים העומדים בבסיס הקושי.
 
<  האבחון בודק את יכולת התלמיד: לקלוט מידע, לעבד מידע ולהפיק ממנו תוצר לימודי.
 
<  האבחון נותן הערכה של הקשיים הרגשיים, היכולות החברתיות, הכוחות, התפיסה העצמית ותפיסת המציאות ועוד.
 

כיצד האבחון הפסיכודידקטי מסייע בהעצמת התלמיד?

לאחר ניתוח הממצאים, ניתן לקבל מידע על הסיבות לקשיים הרגשיים והלימודיים, לגלות בעיות נוספות בלמידה (קשב וריכוז, בעיות מוטוריות, ליקויים לא מילוליים וכו') ולבנות תכנית עבודה אישית. בדרך זו, יוכל התלמיד להתמודד עם המטלות הלימודיות בדרך המתאימה לו, להצליח ולהיות מרוצה מיכולותיו והישגיו. האבחון נותן אפשרות לבניית דימוי עצמי חיובי, בכך שהתלמיד יוכל להכיר ביכולותיו ולהיעזר בהם ללמידה יותר יעילה.
 

מה נכלל בדו"ח האבחון הפסיכו דידקטי?

<  פירוט וסיכום ממצאי האבחון ואבחנת הקושי.
<  הפנייה לאנשי מקצוע נוספים (במידת הצורך).
<  פירוט של אסטרטגיות לייעול הלמידה, התנהלות לימודית והכנה לבחינות.
<  הנחיות להורים ולצוות החינוכי.
<  התאמות דרכי היבחנות.
 

מהן התאמות היבחנות ואיך הן נקבעות? (מתוך חוזר מנכ"ל תשס"ד/4(ב) של משרד החינוך)

ההתאמות מיועדות לתלמידים שקשייהם בתפקוד הלימודי הם על רקע של ליקויי למידה. ההתאמות בבחינות הבגרות הן שינויים בתנאי ההיבחנות הסטנדרטיים בבחינות. אופי ההתאמה נקבע על פי הקשיים הספציפיים שאובחנו אצל התלמיד. קשיים אלה מהווים אבני נגף להצלחה בביצוע הבחינות ופוגעים ביכולתו של התלמיד לבטא את הישגיו.
 

לשם מה ניתנות התאמות היבחנות?

ההתאמות הניתנות לתלמידים הניגשים לבחינות הבגרות באות לאפשר להם את מיצוי יכולותיהם. יחד עם זאת, קרוב לוודאי, כי הם נזקקים לתרגול וסיוע רבים יותר, כדי לרכוש את הידע במקצועות בהם הם מתקשים. הניסיון מראה כי התערבות מותאמת בדרכי הוראה, משפרת באופן משמעותי את תפקודי הלמידה, ומפתחת בתלמיד תחושה של הצלחה ויכולת.
 
זהו מסר חינוכי חשוב המכוון את התלמיד להשקעה, התמדה ולקיחת אחריות על עצמו. התאמות בבחינות הבגרות הן "קביים", העוזרים לעבור את הבחינות, ומאפשרים להעריך את ידע התלמיד בדרך שבה הוא מצליח.
 

מה כולל השירות של מרכז פוטנציאל?

א. מילוי שאלונים ע"י ההורים והגורמים החינוכיים (מורה, יועצת), על מנת לקבל מידע על הרקע ההתפתחותי, הרגשי והלימודי של המאובחן. רקע זה הינו חיוני לדיוק בדיאגנוזה.
ב. כמה מפגשים (תלוי בהיקף האבחון וריכוז הילד) עם המאבחנת הדידקטית ופסיכולוג/ית, הבודקים את התלמיד בעזרת מטלות שונות ומגוונות.
ג. התחייבות למסירת הדו"ח בשיחה מסכמת עם ההורים והתלמיד, בה אנשי המקצוע שאבחנו את התלמיד מדווחים ומסבירים על ממצאי האבחון וההמלצות המשתמעות מהם.
ד. שירות ייעוץ וליווי מקצועי לאורך כל הדרך - אנו מבטיחים ללוות את ההורים בפנייה לאנשי מקצוע נוספים, בהנחיית ההורים מול מערכת החינוך ובהנחיית צוותי ההוראה. אנו מתחייבים לענות על כל שאלה העולה בהמשך הדרך, ולהיות אוזן קשבת לכל דבר, על מנת לקדם את התלמיד.   

לקבלת פרטים - צרו קשר

מצורפים לנוחיותכם טופסי הרשמה לקבלת שירות ממרכז פוטנציאל

 


 
 
 
חפש
 
 
Facebook