אבחון בחשבון

 

למי נועד אבחון בחשבון? 

האבחון נועד לתלמידים מכתה א-י"ב המגלים קשיים בחשבון.
 

מהו אבחון דידקטי בחשבון?

אבחון דידקטי בחשבון, הינו תוספת לאבחון הדידקטי הבסיסי. אבחון זה בודק את מיומנותו של התלמיד בחשבון, בהשוואה לרמה הממוצעת בקרב תלמידי כיתתו.
 

מה בודק האבחון בחשבון?

האבחון הדידקטי במתמטיקה מאתר לקויות וקשיים בתחום המתמטי. קשיים אלו יכולים לבוא לידי ביטוי במגוון מישורים, כלהלן: הבנת המשמעות הסידורית והכמותית, תפיסת כמות, שימור כמות, בניית רצף עולה ויורד באמצעות ספירה, סידור על פי גודל, יישום וכתיבה של ספרות.
 
האבחון במתמטיקה כולל את הנושאים הבאים: המבנה העשורי, הפוזיציה, עובדות יסוד, אלגוריתם, ידע מושגי, ידע תהליכי והבנת בעיות מילוליות. כמו כן נבדקים תחומי עיבוד המידע החזותי מרחבי, החשיבה המילולית והבלתי מילולית, הזיכרון, עיבוד לשוני (שטף ושיום), תפקודי קשב וריכוז ופונקציות ניהוליות.
 
בעקבות האבחון הדידקטי מתבררים הקשיים בחשבון והגורמים להם. בנוסף, ניתנות המלצות מפורטות לדרכי הוראה מתקנת בחשבון, וניתנות התאמות (הקלות) בבחינות לפי הגדרת משרד החינוך, המסייעות לתלמיד המתקשה לשפר את הישגיו.
 

מתי צריך לפנות לאבחון בחשבון?

>   כאשר התלמיד מגלה קושי בסיסי ברמה הלימודית בחשבון, על פי אבחנת המורה.
>   כאשר ידע התלמיד אינו תואם את רמת הידע הממוצעת לבני גילו.
 

מה מטרתו של אבחון בחשבון?

>   מטרת האבחון הדידקטי בחשבון הוא, לחשוף את הקשר בין תפקודי הלמידה הקשורים לעיבוד מידע - תפיסה, זיכרון, וכמו כן, חשיבה - הסקת מסקנות, הכללה והפשטה - לבין התכנים המתמטיים. מתוך הקשר זה ניתן יהיה לקבל מידע מקיף על הגורמים המשפיעים על הקשיים בלמידה ודרכי הפעולה.
 
>   האבחון ממפה קשיים וסגנונות למידה, ומציע דרכי טיפול מותאמות ותוכנית להוראה מתקנת.
 
>   האבחון מספק הסבר לקשיים בחשבון ובשימוש במיומנויות הבסיסיות של חשבון, תוך שהוא מצביע על המנגנונים הקוגניטיביים הפגועים העומדים בבסיס הקושי.
 
>   האבחון בודק את יכולת התלמיד: לקלוט מידע, לעבד מידע ולהפיק ממנו תוצר לימודי.
 

מי מבצע את האבחון בחשבון?

את האבחון מבצעת מאבחנת דידקטית, המתמחה בהוראה מתקנת במתמטיקה.
 

כיצד האבחון בחשבון מסייע בהעצמת התלמיד?

האבחון מסייע להבנת מקור הקשיים ולתכנון יעיל של תוכנית עבודה, אשר תעזור לתלמיד להתמודד עם הקשיים, ולהתחזק בעזרת מוקדי הכוח שלו.
 

מה נכלל בדו"ח האבחון בחשבון?

>   פירוט וסיכום ממצאי האבחון, תחומי הקושי: האם הקשיים הם בתכנים המתמטיים? בתהליכי המידע? או במיומנויות החשיבה?
 
>   פרופיל הדרכים והאסטרטגיות, בהן משתמש התלמיד במקצוע החשבון.
 
>   יכולת שינוי בעקבות תיווך - תוך כדי האבחון נעשית הערכה דינאמית, מלווה בהתערבות מתווכת של המאבחנת, במטרה להביא לשינוי בביצוע. על פי גישה זו, ניתן לקבוע את היכולת אליה יגיע התלמיד בעקבות התיווך, כיכולת הפוטנציאלית שלו. האבחון יציע דרכים כיצד ניתן להוביל יכולת זו, ובאיזו דרך ניתן להוציאה לפועל.
 
>   תכנית עבודה מותאמת אישית, בהתאם לתוצאות האבחון.
 
>   הנחיות להורים ולצוות החינוכי.
 
>   התאמת דרכי למידה.  
 
לפרטים - צרו קשר
 
מצורפים לנוחיותכם טופסי הרשמה לקבלת שירות ממרכז פוטנציאל

 
 
 
חפש
 
 
Facebook