אבחון פסיכודידקטי בבית ספר יסודי

 

מהו אבחון פסיכו דידקטי בבי"ס יסודי?

אבחון פסיכודידקטי הוא אבחון הבוחן את מקורם של קשיים בתחום הלמידה, ואת הקשר שלהם למצב הפסיכולוגי של התלמיד. בהתאם לכך, האבחון הפסיכודידקטי משלב שני סוגי אבחון שונים:

1. אבחון דידקטי - שתפקידו לאתר ולסווג לקויות למידה אצל הנבדק.
2. אבחון פסיכולוגי - שתפקידו להעריך את היכולות הקוגניטיביות לצד הקשיים, ולאתר את הקשיים הרגשיים אצל הנבדק.

מסיבה זו, נקרא האבחון גם בשם 'אבחון משולב‏'. מטרת האבחון היא להעריך את תפקודי הלמידה ואת התפקודים השכליים – הקוגניטיביים, הפועלים בבסיס הלמידה, תוך התייחסות ליכולות ולקשיים בתחום האישיותי, הרגשי, ההתנהגותי והחברתי. כלומר, האבחון הפסיכודידקטי משלב בדיקת תפקודם של היבטים שונים משני התחומים - התחום הדידקטי והתחום הפסיכולוגי ואת הקשרים ביניהם.
 

מה בודק האבחון הפסיכו דידקטי?

 
אבחון דידקטי - באבחון זה נבדקים תפקודי השפה והלמידה, מנגנוני הלמידה, תפקוד גרפו-מוטורי, תפקודי זיכרון וכן מוערכים תפקודי קשב, פונקציות ניהוליות ויכולות חשיבה. וכן נבדקת האפשרות ללקות למידה כלשהי. במידת הצורך, יופקו מהאבחון המלצות להתאמות בלמידה, להמשך טיפול, וכן תכנית טיפולית להוראה מתקנת ואסטרטגיות למידה.
 
אבחון פסיכולוגי - אבחון פסיכולוגי כולל הערכה של התחום הקוגניטיבי (שכלי) והתחום הרגשי. בתחום הקוגניטיבי מתבצעת הערכה של האינטליגנציה. בתחום הרגשי מתבצעת הערכה של הקשיים, היכולות החברתיות, הכוחות, התפיסה העצמית, תפיסת המציאות ועוד.
 
המלצות האבחון הפסיכולוגי יתייחסו לסוג הטיפול המתאים, המסגרות החינוכיות המתאימות ועוד. מטרת ההערכה הפסיכולוגית בתוך האבחון הפסיכודידקטי הינה להרחיב את ההבנה לגבי היבטים מרכזיים בתפקוד האקדמי (החלק הקוגניטיבי והחלק הרגשי), שבלעדיהם התמונה המתקבלת
הינה חלקית.

הערכת האינטליגנציה הינה נדבך מרכזי בהערכת הקשיים האקדמיים האפשריים, והיא מהווה תנאי הכרחי לקביעת לקות למידה. הערכת האינטליגנציה מספקת מידע בנוגע לנקודות החוזק והחולשה של הפונה. ניתן להעריך את הפוטנציאל השכלי, ולבחון כיצד הקשיים הדידקטיים קשורים להיבטים קוגניטיביים וכיצד הקשיים הקוגניטיביים גורמים לקשיים דידקטיים.
 
באופן דומה, חשוב להבין את ההיבטים הרגשיים הנלווים לקשיים בתחום הלמידה, שכן פעמים רבות מקור הקשיים הלימודיים הינו רגשי. בנוסף, לקשיים הלימודיים יש השלכות על התחום הרגשי ויש לבחון זאת.
 

למי נועד אבחון פסיכו דידקטי בבי"ס יסודי?

האבחון נועד לתלמידים מכיתות א'-ז' המגלים קשיים בלמידה.
 

מתי צריך לפנות לאבחון פסיכו דידקטי בבי"ס יסודי?

ההפניה לאבחון פסיכודידקטי נעשית במקרים בהם התלמיד נתקל בקשיים שונים ונרחבים, או במידה שהכשלים בלמידה חמורים במיוחד. תהליך האבחון נערך כדי לאמת או לשלול את החשד למקור הקשיים..

סיבות אפשריות לפניה לאבחון פסיכודידקטי:
<  במידה ומעורבים גורמים רגשיים בולטים בקשיים של התלמיד, יש מקום לערוך הערכה פסיכודידקטית, משום שזו מתייחסת גם לתחום הרגשי.
<  במידה וקיימת שאלה לגבי יכולת ההבנה או האינטליגנציה של הילד, מומלץ לערוך הערכה פסיכודידקטית, משום שבהערכה זו נבדקת האינטליגנציה.
<  במידה וקיימת שאלה לגבי המסגרת החינוכית המומלצת, ניתן להיעזר באבחון פסיכודידקטי בכדי לענות על כך.
<  אבחון זה מהווה אסמכתא לוועדת השילוב, אשר תקצה את שעות הטיפול לילדכם.
 

מהי ועדת שילוב?

זוהי ועדה מקצועית הנערכת בבית הספר המהווה גורם מוסמך לקבוע את זכאותו של התלמיד לקבל תמיכה וסיוע בבית הספר הרגיל, במסגרת תוכנית שילוב. סיוע שכזה יכול להיות במסגרת הוראה מתקנת, טיפול באומנות וכדומה. התערבויות אלה נעשות לרוב בקבוצה קטנה של תלמידים ובמקרים מיוחדים ניתן גם סיוע פרטני.
 

מי מבצע את האבחון הפסיכודידקטי?

האבחון נעשה ע"י 2 אנשי מקצוע מורשים:
 
1. פסיכולוג/ית חינוכי מומחה/ית שעבר/ה הכשרה להעברת אבחונים.
2. מאבחנת דידקטית שעברה הכשרה של כמה שנים באבחון לקויות למידה.
 
כל אחד מאנשי מקצוע אלו, עורך את המבחנים מתחומו. עיבוד התוצאות והסקת המסקנות נעשים תוך שיתוף פעולה.
 

מה מטרתו של האבחון הפסיכודידקטי בבי"ס יסודי?

<  האבחון ממפה קשיים, כישורים וסגנונות למידה, ומציע דרכי טיפול שמטרתם לעודד ולפתח את יכולותיו של התלמיד. תוצאות האבחון הם מעין "מפת כישורים ודרכי למידה" של התלמיד.
 
<  האבחון מספק הסבר לקשיים ברכישה ובשימוש במיומנויות הבסיסיים של הלמידה, תוך שהוא מצביע על מנגנונים קוגניטיביים פגועים העומדים בבסיס הקושי.
 
<  האבחון בודק את יכולת התלמיד: לקלוט מידע, לעבד מידע ולהפיק ממנו תוצר לימודי.
 
<  האבחון נותן הערכה של הקשיים הרגשיים, היכולות החברתיות, הכוחות, התפיסה העצמית ותפיסת המציאות ועוד.
 

כיצד האבחון הפסיכודידקטי מסייע בהעצמת התלמיד?

לאחר ניתוח הממצאים, ניתן לקבל מידע על הסיבות לקשיים הרגשיים והלימודיים, לגלות בעיות נוספות בלמידה (קשב וריכוז, בעיות מוטוריות, ליקויים לא מילוליים וכו') ולבנות תכנית עבודה אישית. בדרך זו, יוכל התלמיד להתמודד עם המטלות הלימודיות בדרך המתאימה לו, להצליח ולהיות מרוצה
מיכולותיו והישגיו. האבחון נותן אפשרות לבניית דימוי עצמי חיובי, בכך שהתלמיד יוכל להכיר ביכולותיו ולהיעזר בהם ללמידה יותר יעילה.

 

מה נכלל בדו"ח האבחון הפסיכודידקטי?

<  פירוט וסיכום ממצאי האבחון ואבחנת הקושי.
<  הפנייה לאנשי מקצוע נוספים (במידת הצורך).
<  פירוט של תוכנית להוראה מתקנת ואסטרטגיות לייעול הלמידה והתנהלות לימודית.
<  הנחיות להורים ולצוות החינוכי.
 

מה כולל השירות של מרכז פוטנציאל?

א. מילוי שאלונים ע"י ההורים והגורמים החינוכיים (מורה, יועצת), על מנת לקבל מידע על הרקע ההתפתחותי, הרגשי והלימודי של המאובחן. רקע זה הינו חיוני לדיוק בדיאגנוזה.
ב. כמה מפגשים (תלוי בהיקף האבחון וריכוז הילד) עם המאבחנת הדידקטית ופסיכולוג/ית, הבודקים את התלמיד בעזרת מטלות שונות ומגוונות.
ג. התחייבות למסירת הדו"ח בשיחה מסכמת עם ההורים, בה אנשי המקצוע שאבחנו את התלמיד מדווחים ומסבירים על ממצאי האבחון וההמלצות המשתמעות מהם.
ד. שירות ייעוץ וליווי מקצועי לאורך כל הדרך - אנו מבטיחים ללוות את ההורים בפנייה לאנשי מקצוע נוספים, בהנחיית ההורים מול מערכת החינוך ובהנחיית צוותי ההוראה. אנו נשתדל לענות על כל שאלה העולה בהמשך הדרך, ולהיות אוזן קשבת לכל דבר, על מנת לקדם את התלמיד. 
 
לקבלת פרטים - צרו קשר
מצורפים לנוחיותכם טופסי הרשמה לקבלת שירות ממרכז פוטנציאל

 
 
 
חפש
 
 
Facebook